SENZOMATIC
Prevencia proti vlhkosti | Monitorovanie 24/7 | Spoľahlivý systém senzorov
Zdravá výstavba
Zdravá drevená stavba
HELPING WOOD LIVE FOREVER

SENZOMATIC ochráni váš domov pred poškodením vlhkosťou.

od 1 802 EUR*
* Zahŕňa inštaláciu a uvedenie systému do prevádzky a predplatné monitorovania na 1. rok. Potom od 0,50 EUR/deň.

Prečo SENZOMATIC

Spoľahlivo predlžuje životnosť drevených stavieb a iných typov budov.

Šetrí vaše financie.

Reaguje na situáciu vo svete a podporuje trend udržateľnosti.

Upozorňuje na neviditeľné úniky vody.

Dokáže automaticky uzavrieť prívod vody.

Včas identifikuje a lokalizuje problémové miesta.

Neustále prenáša a vyhodnocuje údaje.

Využíva pokročilé algoritmy na identifikáciu a predpovedanie skutočných problémov.

Účinne zabraňuje falošným poplachom.

Vďaka českej technológii SENZOMATIC máte neustály prehľad o tom, či je vaša budova v poriadku. Akýkoľvek najmenší vznikajúci problém je okamžite odhalený.


SENZOMATIC V ČÍSLACH

Viac ako 10 rokov vývoja.

5 rokov aktívnych skúseností s predajom.

Viac ako 700 projektov v 5 krajinách.

Prevencia viac ako 50 potenciálnych škôd.
01
01

SENZORY

Vysokokvalitné, vodotesné senzory sú nevyhnutnou súčasťou technológie SENZOMATIC.

• S vysokou presnosťou merajú vlhkosť a teplotu vzduchu, hmotnostnú vlhkosť dreva a iných materiálov v kritických bodoch stavby, v interiéri a exteriéri.

Každých 5 minút odosielajú namerané hodnoty do centrálnej jednotky, ktorá zabezpečuje prenos údajov.
02
02

PRENOS DÁT

• Centrálna jednotka ukladá všetky údaje zo snímačov až na 1 rok pre prípad výpadku internetu.

Údaje sa priebežne odosielajú na vyhodnotenie a prípravu monitorovacích správ.

• Môže kontrolovať stav jednotlivých snímačov, upozorňovať na technické chyby a ovládať hlavné vypnutie prívodu vody.
03
03

MONITOROVANIE A POSUDZOVANIE RIZÍK

• SENZOMATIC monitoruje, či je budova skutočne v poriadku.

Vyhodnocuje všetky hodnoty, predpovedá a identifikuje prípadné problémy.

Monitorovanie STANDARD
Upozornenie na problém prostredníctvom e-mailu alebo SMS.

Monitorovanie PREMIUM
V prípade problému vás náš operátor kontaktuje, prediskutuje možné príčiny a poradí vám, ako postupovať.

Ak sú všetky hodnoty v normálnych medziach, budete informovaní v štvrťročnej správe, ktorá vám bude zaslaná e-mailom vo formáte PDF.

PREPOJENIE VEDY A TECHNIKY

Česká technológia SENZOMATIC na detekciu a monitorovanie vlhkosti a úniku vody je výsledkom niekoľkoročného výskumného projektu na ČVUT UCEEB, ktorý skúmal účinky vlhkosti na drevo a ich efektívne meranie. V komerčnej oblasti našiel SENZOMATIC praktické uplatnenie, pretože ponúka riešenie pre každý typ budovy v súlade s trendom udržateľnosti. Používajú ho majitelia domov, developeri a stavitelia ako štandard pre drevostavby.
Partneri
Certifikácie

Cookies

V spoločnosti SENZOMATIC používame súbory cookie a ďalšie technológie na zabezpečenie spoľahlivosti a bezpečnosti našej stránky, na monitorovanie jej výkonu a na poskytovanie personalizovaného nakupovania a cielenej reklamy. Na tento účel zhromažďujeme informácie o používateľoch, ich správaní a zariadeniach. Kliknutím na vyššie uvedené "Súhlasím" súhlasíte s tým, aby sme tieto informácie zdieľali s tretími stranami, napríklad s našimi obchodnými partnermi.

Cookies

V spoločnosti SENZOMATIC používame súbory cookie a ďalšie technológie na zabezpečenie spoľahlivosti a bezpečnosti našej stránky, na monitorovanie jej výkonu a na poskytovanie personalizovaného nakupovania a cielenej reklamy. Na tento účel zhromažďujeme informácie o používateľoch, ich správaní a zariadeniach. Kliknutím na vyššie uvedené "Súhlasím" súhlasíte s tým, aby sme tieto informácie zdieľali s tretími stranami, napríklad s našimi obchodnými partnermi.