Zásady zpracování osobních údajů

PROHLÁŠENÍ společnosti

Moistureguard s.r.o. O OCHRANĚ osobních ÚDAJŮ

 

Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás nejvyšší prioritou. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů na www.senzomatic.com a prostřednictvím našich dalších produktů a služeb bychom Vás proto rádi informovali o následujících skutečnostech:                       

 1. Obecné informace
 1. Zodpovědným za zpracování dat je společnost MoistureGuard s.r.o.(„My”), zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 310078. Společnost MoistureGuard  poskytuje nepřetržité monitorování vlhkosti, průsaků vody a dalších informací prostřednictvím sběru a analýzy dat ("naše služby"). S ohledem na zabezpečení dat přijímáme vhodná technická a organizační opatření, abychom zajistili, že Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí.                
 1. Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s platnými ustanoveními Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ("GDPR") a českými zákony o ochraně osobních údajů. Následující Prohlášení o ochraně osobních údajů vás informuje o tom, jak, v jakém rozsahu a za jakým účelem jsou Vaše data zpracovávány. Informujeme Vás zde také o druhu a trvání uložení dat a o Vašich právech v souvislosti s Vašimi osobními údaji. Osobní údaje jsou veškeré údaje nebo informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Vaše údaje zpracováváme v souladu se zásadami zákonnosti, dobré víry, transparentnosti, správnosti, účelového omezení, minimalizace dat, omezení doby uložení, integrity a důvěrnosti.                                                                                            
 2. Přečtěte si prosím pečlivě toto Prohlášení o ochraně osobních údajů. Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace, můžete nás kdykoli kontaktovat. Naše kontaktní údaje najdete v bodě 10.      
 3. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje pouze na naše služby a webové stránky www.senzomatic.com (dále jen "webové stránky"). V případě, že jste prostřednictvím odkazů na našich stránkách přesměrováni na jiné stránky, žádáme Vás, abyste se tam informovali o příslušném nakládání s Vašimi osobními údaji.                             
 4. Vaše údaje nám mohou být poskytnuty několika způsoby, zejména návštěvou našich webových stránek, vyplněním kontaktních formulářů při jednání o smlouvě nebo – s Vaším souhlasem – jejich předáním našimi smluvními partnery.                                      
 5. Zpracováváme Vaše osobní údaje, které mohou spadat mimo jiné do následujících kategorií dat:           
 • jméno/název společnosti,
 • datum narození,
 • kontaktní osoba,
 • obchodní adresa a další adresní údaje,
 • kontaktní údaje (telefonní číslo, faxové číslo, e-mailová adresa atd.),   
 • údaje o objednávkách a smlouvách, 
 • údaje o způsobu používání a plateb,
 • DIČ,
 • dotazy na zákaznický servis
 • údaje o bankovním spojení.    

Rozsah zpracování údajů se může lišit v závislosti na případu použití (webové stránky, uzavření smlouvy).           

 1. Kromě toho jsou pro účely využívání našich služeb a produktů zpracovávány zejména následující údaje:            
 • Údaje o provozu a specifikace senzorů, které mají být nainstalovány nebo které již byly nainstalovány, a dalších zařízení spojených s používáním nebo využitím našich služeb, jakož i údaje poskytované zařízeními v průběhu používání, včetně údajů o Vaší poloze,                                  
 • Specifikace objektů, ve kterých jsou senzory instalovány,       
 • Záznamy dat související s provozem našich služeb, včetně telefonického, e-mailového nebo multimediálního provozu,           
 • Záznamy dat ze senzorů, zejména vlhkosti a koncentrace CO2.        
 • Účel zpracování dat
 • Vámi dobrovolně poskytnuté osobní údaje zpracováváme na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR (souhlas) a čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR (plnění smlouvy) a pro následující účely:         
 • plánování, příprava a realizace našich služeb, informace o naší nabídce služeb,         
 • příprava, uzavření, plnění nebo ukončení smlouvy s námi,       
 • informace o našich službách na našich webových stránkách, zejména o aktuální nabídce služeb na základě kontaktování ze strany zájemců,                
 • reklamní, marketingové a přímé marketingové účely,      
 • zpracování Vašich dotazů nebo podpora při používání našich služeb nebo webových stránek,           
 • informace od poskytovatelů služeb třetích stran při poskytování našich služeb,        
 • ukládání a zpracování údajů pro interní statistické účely,     
 • plnění daňových a zákonných povinností nebo pro účely účetnictví nebo pro účely vymáhání pohledávek nebo pro účely plnění úředních příkazů, to vše rovněž v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR (právní povinnost) nebo čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (zpracování je nezbytné pro ochranu našich oprávněných zájmů) nebo           
 • pokud je zpracování údajů jinak nezbytné pro účely oprávněných zájmů našich nebo třetí strany.              
 • Naše právo zpracovávat Vaše údaje zůstává v platnosti po dobu trvání smluvního vztahu s Vámi a zpracování je odůvodněno plněním Vaší smlouvy. Po ukončení smlouvy získáváte právo požadovat vymazání Vašich údajů, pokud tím neporušíme naše zákonné nebo jiné povinnosti.                           
 • ÚLOŽIŠTĚ DAT a zabezpečení dat 
 1. Soubory cookie ukládáme za účelem zjednodušení přihlášení a následného zpracování smlouvy. Kromě toho se pro účely ověření ukládají IP adresy odesílatele formuláře. Pro účely zpracování smlouvy ukládáme také následující údaje: jméno, adresu, případné akademické tituly, telefonní číslo a e-mailovou adresu. Vámi poskytnuté údaje jsou nezbytné pro plnění smlouvy nebo pro provedení před smluvních opatření, protože bez nich s Vámi nemůže být uzavřena smlouva. Údaje nejsou předávány třetím stranám, s výjimkou předání za účelem splnění zákonných nebo jiných veřejných povinností, například našemu daňovému poradci za účelem splnění našich daňových povinností.                                                            
 2. V případě uzavření smlouvy budou všechny údaje ze smluvního vztahu uloženy až po uplynutí doby nutné pro uchovávání podle daňových předpisů (7 let). Údaje o jménu a adrese však budou uchovávány každopádně po dobu tří let. Zpracování údajů se provádí na základě právních ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. a (souhlas) a/nebo písm. b (nezbytné pro plnění smlouvy) GDPR. Po uplynutí této doby budou Vaše údaje buď anonymizovány, nebo vymazány.          
 3. Pokud nás kontaktujete prostřednictvím formuláře na našich webových stránkách nebo e-mailem, budou při tomto Vámi poskytnuté údaje (jméno, kontaktní údaje, osobní text atd.) uloženy pro účely zpracování dotazu a připadne dalších otázek. Vaše údaje nepředáváme třetím stranám bez Vašeho souhlasu.          
 4. Pro jiné účely (reklama, vymáhání pohledávek, plnění smlouvy po ukončení smlouvy, jiné kontakty) budou Vaše údaje uloženy po dobu tří let nebo alespoň tak dlouho, jak je to nezbytné pro dosažení našich cílů nebo pro plnění našich zákonných povinností.                                         
 5. Přijali jsme nezbytná technická a organizační opatření k zajištění bezpečnosti zpracování údajů a ke zpracování osobních údajů tak, aby byly chráněny před přístupem neoprávněných třetích stran. Naše IT infrastruktura odpovídá aktuálním bezpečnostním požadavkům a je pravidelně revidována.           
 1. Cookies
 1. Naše webové stránky používají soubory tzv. cookie k optimalizaci našich webových stránek. Jedná se o malé textové soubory, které jsou uloženy ve Vašem koncovém zařízení.                                             Soubory cookie jsou neškodné. Některé z nich budou vymazány zavřením prohlížeče, zatímco jiné zůstanou uloženy ve Vašem koncovém zařízení, dokud se nerozhodnete je vymazat. Umožňují nám rozpoznat Váš prohlížeč při Vaší další návštěvě. Ukládáme také nastavení, která mohou být nutná pro plné fungování našich webových stránek při Vaší další návštěvě.                   
 2. Za tímto účelem je při Vaší první návštěvě našich webových stránek získán Váš souhlas, což znamená, že takový soubor cookie je uložen ve Vašem prohlížeči, pokud k tomu dáte souhlas.                       
 3. Ukládání souborů cookie můžete zablokovat aktivací nastavení "Blokovat soubory cookie" ve Vašem nastavení prohlížeče. Rádi bychom Vás upozornili, že zakázání souborů cookie může omezit funkčnost našich webových stránek.                
 4. Můžete také zabránit shromažďování údajů generovaných soubory cookie a souvisejících s Vaším používáním webových stránek (včetně Vaší IP adresy) společnosti Google a jejich zpracování společností Google. Za tímto účelem si do prohlížeče nainstalujte následující doplněk: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Tato webová stránka používá službu   Google Analytics s rozšířením "anonymiseIP ()". To znamená, že IP adresy jsou zpracovávány pouze ve zkrácené podobě. Tím je vyloučena možnost přímých osobních odkazů.     
 1. Webová analýza
 1. Naše webové stránky používají softwarová řešení k optimalizaci našich online služeb.         Údaje shromážděné při používání tohoto softwaru zahrnují například kliknutí na odkazy nebo tlačítka, jakož i anonymní údaje o připojení a vaši zkrácenou IP adresu.                     
 2. Tyto údaje shromažďujeme za účelem analýzy počtu návštěvníků, různých oblastí našich webových stránek (zejména o naší nabídce služeb), jakož i místa původu uživatelů a úprav specifických pro cílovou skupinu. Vaše IP adresa se ukládá s Vaším souhlasem, aby byla zajištěna stabilita a spolehlivost používaných IT systémů.                 
 3. Používáme následující služby webové analýzy:

Google Analytics: tato služba používá soubory cookie, které nám umožňují analyzovat používání našich webových stránek. Takto získané informace nám pomáhají zlepšovat naše webové stránky a zvyšovat jejich použitelnost pro naše uživatele. Takto získané informace se přenášejí na servery poskytovatele v USA a tam se ukládají. Pokud je však na těchto webových stránkách aktivována anonymizace IP, bude Vaše IP adresa nejprve zkrácena společností Google v členských státech Evropské unie nebo v jiných signatářských státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude celá IP adresa přenesena na server společnosti Google v USA a tam zkrácena. Společnost Google používá tyto informace naším jménem k analýze vašeho používání našich webových stránek, k sestavování zpráv a k poskytování dalších služeb. Vaše IP adresa nebude sloučena s jinými údaji společnosti Google. Odpovídající úroveň ochrany vyplývá z rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti podle čl. 45 GDPR    

                                                                                                    

 1. Webová písma a Webmaster
 1. Na našich webových stránkách mohou být použita webová písma Google. Tato písma jsou poskytována zdarma společností Google, Inc. Pro jejich použití nemusíte nic dělat – písma se jednoduše získávají z domén společnosti Google fonts.gstatic.com a fonts.googleapis.com. Používání webových písem Google nám usnadňuje udržování přístupnosti (a rychlosti) a kvality našich webových stránek. Část zpracování údajů pro tyto účely probíhá v USA, kde jsou Vaše údaje (žádost o požadované soubory CSS) uloženy po dobu jednoho dne. S Vaším souhlasem používáme Google Web Fonts pouze v rozsahu, který je odůvodněn našimi oprávněnými zájmy ve smyslu GDPR. Na našich webových stránkách může být také použita služba Google Webmaster (Search Console).
 2. Za oblast Evropy odpovídá společnost Google Ireland Ltd. s obchodní adresou Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. Další informace o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na následujícím odkazu https://policies.google.com/privacy?hl=de
 1. 7.           Newsletter
 1. Zvažujeme, že v budoucnu zavedeme službu zasílání newsletter. Pak budete mít možnost přihlásit se k odběru newsletter prostřednictvím našich webových stránek. K tomu potřebujeme Vaši e-mailovou adresu a Vaše prohlášení, že souhlasíte se zasíláním newsletter, dokud svůj souhlas neodvoláte. Pokud nám souhlas se zasíláním neudělíte, nebudeme Vám moci v rámci newsletteru zasílat žádné informace.                  
 2. Do kategorie zasílání newsletteru nepatří e-maily, které zasíláme za účelem zpracování a plnění smluv s Vámi ("transakční e-maily"), vyřizování Vašich dotazů nebo plnění Vašich individuálních přání či zájmů.                                 
 3. Odběr newsletteru můžete kdykoli zrušit. Své přání odhlásit se z odběru newsletteru můžete vyjádřit různými způsoby: e-mailem na adresu info@senzomatic.com nebo jednoduše kliknutím na odkaz "Odhlásit" v zápatí každého newsletteru (tento odkaz však může být pojmenován i jinak). Ihned po Vašem odhlášení vymažeme Vaše údaje v souvislosti se zasíláním newsletteru. Toto zrušení nemá vliv na legálnost zpracování Vašich osobních údajů, ke kterému došlo předtím, než jsme Vaše odhlášení zpracovali.                    
 1. Zpracovatelé a třetí strany 
 1. Při zahájení smluvních jednání, uzavření nebo plnění smlouvy mohou být Vaše osobní údaje také předány a zpracovány dalšími osobami ("zpracovatelům" ve smyslu čl. 28 GDPR). Osobní údaje budou předány pouze tehdy, pokud je to nezbytné pro úspěšné zahájení smluvních jednání a uzavření nebo plnění Vaší smlouvy. Stejně tak se toto nezbytné předání uskuteční pouze v nezbytném rozsahu.        
 2. Souhlasem s těmito zásadami ochrany osobních údajů také souhlasíte s tím, že Vaše údaje můžeme předat zpracovatelům, pokud je to nezbytné pro úspěšné zahájení smluvních jednání a uzavření nebo plnění Vaší smlouvy.                            
 3. Pro naše zpracovatele je stejně jako pro nás prioritou, aby byla zavedena vhodná technická a organizační opatření tak, aby zpracování probíhalo v souladu s požadavky GDPR a zaručovalo tak ochranu Vašich práv.                                   
 4. Naši zpracovatelé mohou patřit do následujících kategorií:     
 • poskytovatelé cloudových služeb, 
 • společnosti, které naším jménem iniciují nebo uzavírají Vaši smlouvu s námi,          
 • společnosti, které pro nás instalují nebo udržují naše senzory, zajišťují další služby a starají se o Vaše žádosti,                
 • poskytovatelé komunikačních služeb, zejména služeb elektronické komunikace (viz také bod 7.),          
 • správci IT systémů,
 • poskytovatelé specializovaných poradenských služeb (např. právní nebo daňové poradenství) a úřady v rozsahu vyžadovaném zákonem, včetně trestního stíhání a vymáhání pohledávek.           
 • Pro zpracování Vašich osobních údajů využíváme cloudové služby společnosti Hetzner Online GmbH, Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen, Německo (https://www.hetzner.com/unternehmen/ueber-uns). Uzavřením smlouvy s námi souhlasíte se zpracováním Vašich údajů naším zpracovatelem v souvislosti s poskytováním našich smluvně sjednaných služeb Vám.                           
 • VAŠE PRÁVA

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte následující práva:          

 1. informace (čl.12 až 14 GDPR) a přístup k osobním údajům (čl. 15 GDPR)     

Máte právo získat od nás informace o zpracování Vašich údajů. Zejména máte právo na přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme.               

 1. oprava (čl. 16 GDPR), výmaz / zapomenutí (čl. 17 GDPR) a omezení (čl. 18 GDPR).            

Máte právo nás požádat o opravu nebo aktualizaci Vašich údajů. Pokud tak stanoví zákon, máte rovněž právo požadovat doplnění nebo vymazání svých údajů a omezení jejich zpracování. To se netýká údajů, jejichž uchovávání je nezbytné pro plnění našich zákonných povinností, zejména pro účely účetnictví a plnění naší povinnosti k ukládání osobních údajů.                    

 1. Oznamovací povinnost v souvislosti s výmazem a omezením (čl. 19 GDPR)

Máte právo na to, abychom Vás informovali o příjemcích Vašich osobních údajů a abychom jim v přiměřených mezích sdělili případnou opravu, výmaz nebo omezení zpracování.                              

 1. Přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR)

Máte právo obdržet údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, strojově čitelném a běžně použitelném formátu.                   

 1. Právo vznést námitku (čl.  21 GDPR)

Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování údajů. Vaší námitce vyhovíme, pokud neprokážeme nutné závažné zákonné důvody pro další zpracování, které převažují nad Vašim oprávněním.                        

 1. Práva v souvislosti s automatizovaným rozhodováním (čl.  22 GDPR)

Máte právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, pokud se tak neděje v rámci stávajících zákonných požadavků.                        

 1. 10.        Kontakt
 1. Chcete-li uplatnit svá práva nebo pokud se domníváte, že zpracování Vašich dat porušuje zákon o ochraně osobních údajů nebo že Vaše nároky na ochranu osobních údajů byly porušeny jiným způsobem, obraťte se prosím na nás na adrese:                                 

                     MoistureGuard s.r.o.                      Köstlergasse 1/23   Další informace naleznete na našich webových stránkách: www.senzomatic.com

 

 1. Můžete se také obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů jako na příslušný orgán:             

Úřad pro ochranu osobních údajů Pplk. Sochora 27 170 00 Praha 7 Telefon: +420 234 665 800 E‑Mail: posta@uoou.gov.cz

Cookies

V SENZOMATIC používáme cookies a další technologie, abychom zajistili spolehlivost a bezpečnost našich stránek, sledovali jejich výkonnost a zprostředkovali personalizovaný nákupní zážitek a cílenou reklamu. Za tímto účelem shromažďujeme informace o uživatelích, jejich chování a zařízeních. Kliknutím na „Souhlasím“ výše zmíněné přijímáte a souhlasíte s tím, že tyto informace budeme sdílet s třetími stranami, např. našimi obchodními partnery.

Cookies

V SENZOMATIC používáme cookies a další technologie, abychom zajistili spolehlivost a bezpečnost našich stránek, sledovali jejich výkonnost a zprostředkovali personalizovaný nákupní zážitek a cílenou reklamu. Za tímto účelem shromažďujeme informace o uživatelích, jejich chování a zařízeních. Kliknutím na „Souhlasím“ výše zmíněné přijímáte a souhlasíte s tím, že tyto informace budeme sdílet s třetími stranami, např. našimi obchodními partnery.