Když už je vlhkosti moc?
Hlavním problémem dřeva jako stavebního materiálu je jeho citlivost na vlhkost a vodu, která způsobuje plísně a v některých případech i hnilobu, a také hmyzí škůdce, což může způsobit problémy s ovzduším v interiéru, ale také poruchy konstrukce, které zkracují životnost budovy.

Dřevo je hygroskopický přírodní materiál, což znamená, že snadno absorbuje vodu nebo vzdušnou vlhkost. Voda se do dřeva může dostávat ve formě kapaliny nebo ve formě vzdušné vlhkosti. Principy absorpce vody jsou různé, počínaje vyplněním mezibuněčných prostor, přes kapilární síly až po difúzi přes buněčnou stěnu. Hmotnostní vlhkost dřeva je poměr hmotnosti obsažené vody vůči hmotnosti dřevěného vysušeného materiálu. Například pokud dřevěný kvádr o celkové hmotnosti 120 kg obsahuje 20 kg vody, je hmotnostní vlhkost 20 %. Vlhkost čerstvě pokáceného dřeva se pohybuje v hodnotách nad 40 %. Před použitím na stavbě se dřevo suší na 12 – 16 %. Při běžném používání domu se obsah vlhkosti dřeva pohybuje mezi 10 a 20 %, v závislosti na relativní vlhkosti vzduchu v okolí a podmínkám panujícím v konstrukci.

 

Pokud bylo dřevo vystaveno působení vody nebo vysoké vlhkosti, jsou zde malé rezervy, než se plísně začnou množit. Za příznivých podmínek, jako jsou vysoké teploty a vlhkost, což je běžné v letním období, může růst plísní začít během několika týdnů, ale pokud dřevo navlhne, může k růstu plísní dojít během několika dní. Hrozí také riziko vzniku trhlin v důsledku smršťování při vysychání dřeva. Jde poznat problém dříve než najdu flek na stěně?

 

Pokud jste zjistili, že dřevo nebo dřevěná konstrukce byla vystavena krátkodobému malému zvlhčení způsobenou zvýšenou vhlkostí vzuduchu často symptomy neuvidíte, v případě, že situace byla unikání a naměřené hodnoty postupem klesají, není třeba podnikat žádné akce. Dřevo se v tomto případě samo zahojí. 

Pokud bylo dřevo nebo dřevěná konstrukce vystavena krátkodobému, ale většímu nebo dlouhodobému navlhčení (několik dní) uniky vody z potrubí, sprchového koutu, nebo akumulaci vlhkosti v tepelných mostech konstrukce nebo jinou vodou, je ve většině případů potřeba problematické místo otevřít a zjistit rozsah daného problému. 

 

V případě, že prostor musíte vysušit, proces můžete urychlit tím, že zabráníte dodatečné vlhkosti například větráním nebo odvlhčováním. Pro kontrolu množství dodatečné vlhkosti a zajištění dostatečně suchého vysoušecího klimatu je třeba průběžně monitorovat relativní vlhkost a teplotu. Vytápění obvykle urychluje odpařování vlhkosti z materiálů a mohlo by být předpokladem pro zkrácení doby sušení. Zvýšená teplota oen vede ke zvýšenému obsahu vlhkosti ve vzduchu a riziku kondenzace nebo vysoké vlhkosti na studených površích nebo ve vzduchotěsných konstrukcích. 

 

Po vysušení prostoru, a to hlavně v případě závažnějších situací, je dobré provést mikrobiologický rozbor, aby se zajistilo, že se v něm nevyskytují žádné mikrobiologické nálezy. Případně by se mělo dřevo nahradit jiným nebo by se měl povrch ohoblovat. Více v článku o sanaci dřevostaveb.

Pokud existuje podezření, že dřevo nebo dřevěné konstrukce byly vystaveny vhkostí nebo vysoké relativní vlhkosti okolního vzduchu, je třeba provést mikrobiologický rozbor nebo materiál nahradit či ohoblovat. 

Jak na sanaci dřevostaveb se dozvíte v tomto článku:

Cookies

V SENZOMATIC používáme cookies a další technologie, abychom zajistili spolehlivost a bezpečnost našich stránek, sledovali jejich výkonnost a zprostředkovali personalizovaný nákupní zážitek a cílenou reklamu. Za tímto účelem shromažďujeme informace o uživatelích, jejich chování a zařízeních. Kliknutím na „Souhlasím“ výše zmíněné přijímáte a souhlasíte s tím, že tyto informace budeme sdílet s třetími stranami, např. našimi obchodními partnery.

Cookies

V SENZOMATIC používáme cookies a další technologie, abychom zajistili spolehlivost a bezpečnost našich stránek, sledovali jejich výkonnost a zprostředkovali personalizovaný nákupní zážitek a cílenou reklamu. Za tímto účelem shromažďujeme informace o uživatelích, jejich chování a zařízeních. Kliknutím na „Souhlasím“ výše zmíněné přijímáte a souhlasíte s tím, že tyto informace budeme sdílet s třetími stranami, např. našimi obchodními partnery.